Riinvestojmë dijen,së bashku krijojmë diferencën
 
 
 
view more posts

Shpallje dhe njoftime

 
view more posts

LAJMET E FUNDIT

 
 
 
dizajni aplikim33
 
staffordshire
 
logo
 
consus-logo
 
sunbeam-logo
 
consus-logo
 

Prezentime te ndryshme

  • Studimet në Kolegjin Riinvest bazohen në programe dhe tekste ndërkombëtare, si dhe në frytet e punës kërkimore shkencore të Institutit Riinvest prej gati dy dekadash, me
    mësimdhënës vendorë e ndërkombëtarë dhe me metodat dhe qasjet unike në projekte dhe praktika akademike.

    Kolegji Riinvest,