×

APLIKO ONLINE PËR RIINVEST

LAJMET

News

Open Call: Erasmus + Mobilities - University of Dubrovnik and Ljubljana

Dear students,


Please see the following announcement for the Erasmus + Mobility scholarships with the University of Lulbljana and Dubrovnik for the upcoming 2018 semester.


The rights to apply have all Bachelor and Master Degree Riinvest students who have completed the first year of studies.


For any information about the application, please check the following links:


Erasmus Dubrovnik

http://www.unidu.hr/odjeli.php?idizbornik=822


Erasmus Ljubljana

https://www.uni-lj.si/international_cooperation_and_exchange/erasmus-plus-programme/international_credit_mobility/financing/


https://www.uni-lj.si/international_cooperation_and_exchange/erasmus-plus-programme/international_credit_mobility/application_procedure/


The list of documents you need:


CV/ Motivational Letter

English Placement Test

Passport  

Preliminary Selection of Courses

Transcript

Academic Reference


For Master students (extra):


Master Thesis Proposal


Application opens from November 20, 2017.

The deadline is December 1, 2017.

News

Open Call: Erasmus + Mobilities - University of Dubrovnik and Ljubljana

Dear students,


Please see the following announcement for the Erasmus + Mobility scholarships with the University of Lulbljana and Dubrovnik for the upcoming 2018 semester.


The rights to apply have all Bachelor and Master Degree Riinvest students who have completed the first year of studies.


For any information about the application, please check the following links:


Erasmus Dubrovnik

http://www.unidu.hr/odjeli.php?idizbornik=822


Erasmus Ljubljana

https://www.uni-lj.si/international_cooperation_and_exchange/erasmus-plus-programme/international_credit_mobility/financing/


https://www.uni-lj.si/international_cooperation_and_exchange/erasmus-plus-programme/international_credit_mobility/application_procedure/


The list of documents you need:


CV/ Motivational Letter

English Placement Test

Passport  

Preliminary Selection of Courses

Transcript

Academic Reference


For Master students (extra):


Master Thesis Proposal


Application opens from November 20, 2017.

The deadline is December 1, 2017.

News

Sukses i ri nga stafi dhe studentët e Riinvest-it

Punimi shkencor i ish-studentit tonë Alban Rashiti dhe i profesorit të Departamentit të Shkencave Kompjuterike të Riinvestit, Arben Damoni, do të publikohet në “The 2017 International Conference on Computational Science and Computational Intelligence”.

Kjo arritje e stafit dhe i të diplomuarve tanë e ri-konfirmon kualitetin e ofruar në këtë institucion; të përgatitur dhe konkurrues në nivele të tilla të larta ndërkombëtare.

Titulli i punimit: Adaption of Levenshtein Algorithm for Albanian Language.

Për më tepër informata lidhur me konferencen, klikoni në http://americancse.org/events/csci2017.

News

Sukses i ri nga stafi dhe studentët e Riinvest-it

Punimi shkencor i ish-studentit tonë Alban Rashiti dhe i profesorit të Departamentit të Shkencave Kompjuterike të Riinvestit, Arben Damoni, do të publikohet në “The 2017 International Conference on Computational Science and Computational Intelligence”.

Kjo arritje e stafit dhe i të diplomuarve tanë e ri-konfirmon kualitetin e ofruar në këtë institucion; të përgatitur dhe konkurrues në nivele të tilla të larta ndërkombëtare.

Titulli i punimit: Adaption of Levenshtein Algorithm for Albanian Language.

Për më tepër informata lidhur me konferencen, klikoni në http://americancse.org/events/csci2017.

News

NJOFTIM: Punëtoria “Mësimdhënia Përmes Rasteve Studimore”

Me datën 25 tetor 2017, nga ora 15:00 në bibliotekën e Kolegjit RIINVEST do të mbahet punëtoria e organizuar në kuadër të projektit EUFORIA, “Mësimdhënia Përmes Rasteve Studimore”. Qëllimi primar i kësaj punëtorie është përvetësimi i teknikave të mësimdhënies përmes përdorimit efektiv të rasteve studimore. Punëtoria do të udhëhiqet nga prof. Paul Sudnik, Profesor i Menaxhimit Ndërkombëtar në Universitetin e Shkencave të Aplikuara të Mynihut.
News

NJOFTIM: Punëtoria “Mësimdhënia Përmes Rasteve Studimore”

Me datën 25 tetor 2017, nga ora 15:00 në bibliotekën e Kolegjit RIINVEST do të mbahet punëtoria e organizuar në kuadër të projektit EUFORIA, “Mësimdhënia Përmes Rasteve Studimore”. Qëllimi primar i kësaj punëtorie është përvetësimi i teknikave të mësimdhënies përmes përdorimit efektiv të rasteve studimore. Punëtoria do të udhëhiqet nga prof. Paul Sudnik, Profesor i Menaxhimit Ndërkombëtar në Universitetin e Shkencave të Aplikuara të Mynihut.

EVENTET

1

Ligjeratë nga Shkelzen Kelmendi

Ligjerues mysafir: Shkelzen Kelmendi

Themelues i parë i Zyrës së Karrierës në Kosovë

Ligjerata: “Përvoja e punës, programet e praktikës, puna vullnetare dhe rëndësia e tyre për zhvillimin profesional”

Data: 26/10/2017 

Koha: 13:00

Shkelzen Kelmendi, është themelues i parë i Zyrës së Karrierës në Kosovë. Ai do të mbajë ligjeratë me temën “Përvoja e punës, programet e praktikës, puna vullnetare dhe rëndësia e tyre për zhvillimin profesional” në kuadër të serisë së ligjeratave ”Praktikat e Bankave dhe Menaxhmentit”. Kjo seri e ligjeratave ka për qëllim të integrojë teorinë dhe praktikën e menaxhmentit duke diskutuar tema me interes me personalitete me përvojë.

Shkelzen Kelmendi ka diplomuar në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës. Gjatë karrierës së tij ai ka punuar në organizata të mirënjohura vendore dhe ndërkombëtare. Prapavija e tij profesionale përfshin specilizim në ekspertizë ligjore, menaxhim të projekteve, menaxhim të burimeve njerëzore dhe trajnim e zhvillim.

 Z. Kelmendi do të flasë për përvojën e tij si themelues i parë i Zyrës së Karrierës për mësimet e marra nga kjo përvojë, evoluimin e kërkesave të tregut të punës në dhjetë vitet e fundit, rëndësinë e programeve të praktikës, përvojës së punës, punës vullnetare dhe iniciativave për anëtarësim në klube dhe shoqata.

Ligjerata është interaktive dhe studentët e stafi ftohen të diskutojnë dhe të bëjnë pyetje.

News

1

Ligjeratë nga Shkelzen Kelmendi

Ligjerues mysafir: Shkelzen Kelmendi

Themelues i parë i Zyrës së Karrierës në Kosovë

Ligjerata: “Përvoja e punës, programet e praktikës, puna vullnetare dhe rëndësia e tyre për zhvillimin profesional”

Data: 26/10/2017 

Koha: 13:00

Shkelzen Kelmendi, është themelues i parë i Zyrës së Karrierës në Kosovë. Ai do të mbajë ligjeratë me temën “Përvoja e punës, programet e praktikës, puna vullnetare dhe rëndësia e tyre për zhvillimin profesional” në kuadër të serisë së ligjeratave ”Praktikat e Bankave dhe Menaxhmentit”. Kjo seri e ligjeratave ka për qëllim të integrojë teorinë dhe praktikën e menaxhmentit duke diskutuar tema me interes me personalitete me përvojë.

Shkelzen Kelmendi ka diplomuar në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës. Gjatë karrierës së tij ai ka punuar në organizata të mirënjohura vendore dhe ndërkombëtare. Prapavija e tij profesionale përfshin specilizim në ekspertizë ligjore, menaxhim të projekteve, menaxhim të burimeve njerëzore dhe trajnim e zhvillim.

 Z. Kelmendi do të flasë për përvojën e tij si themelues i parë i Zyrës së Karrierës për mësimet e marra nga kjo përvojë, evoluimin e kërkesave të tregut të punës në dhjetë vitet e fundit, rëndësinë e programeve të praktikës, përvojës së punës, punës vullnetare dhe iniciativave për anëtarësim në klube dhe shoqata.

Ligjerata është interaktive dhe studentët e stafi ftohen të diskutojnë dhe të bëjnë pyetje.

News

2

Thirrje për aplikim – FinTech Ideas

Shndërroni idenë tuaj komerciale në biznes fitimprurës. Rriteni biznesin tuaj të tanishëm. Aplikoni online për të marrë pjesë në programin për mbështetje të biznesit tuaj nga Inkubatori i ICK-së. Inkubatori mbështet ndërmarrësit dhe bizneset përmes mentorimit, konsultimit, trajnimit dhe me qasje në zyra dhe objekte për konferenca. Ky edicion është i kombinuar edhe me financa, prandaj të gjithë studentët e Riinvestit të Ekonomikut dhe të Shkencave Kompjuterike janë të ftuar për pjesëmarrje. Me 26 tetor 2017 nga ora 17:00 në bibliotekën e Riinvestit stafi i Innovation Centre Kosovo do të mbajnë një prezentim në lidhje me këtë thirrje. Afati i fundit për aplikim është 27 tetor 2017.
News

2

Thirrje për aplikim – FinTech Ideas

Shndërroni idenë tuaj komerciale në biznes fitimprurës. Rriteni biznesin tuaj të tanishëm. Aplikoni online për të marrë pjesë në programin për mbështetje të biznesit tuaj nga Inkubatori i ICK-së. Inkubatori mbështet ndërmarrësit dhe bizneset përmes mentorimit, konsultimit, trajnimit dhe me qasje në zyra dhe objekte për konferenca. Ky edicion është i kombinuar edhe me financa, prandaj të gjithë studentët e Riinvestit të Ekonomikut dhe të Shkencave Kompjuterike janë të ftuar për pjesëmarrje. Me 26 tetor 2017 nga ora 17:00 në bibliotekën e Riinvestit stafi i Innovation Centre Kosovo do të mbajnë një prezentim në lidhje me këtë thirrje. Afati i fundit për aplikim është 27 tetor 2017.
News

DEPARTAMENTET

VLERË

KONTAKTI

Rr. Lidhja e Prizrenit, nr. 56

10000 Prishtinë, Republika e Kosovës

www.riinvest.net / info@riinvest.net

tel : 038 224 322