×

APLIKO ONLINE PËR RIINVEST

 • UNIONI STUDENTOR I RIINVESTIT

  Cka është Riinvest and Stafforshire Student Union - RSSU?

  RSSU përfshin Unionin Studentor të Kolegjit Riinvest dhe Universitetit Staffordshire. Duke

  punuar së bashku me Kolegjin RSSU do të sigurojë që të gjitha nevojat e studentëve janë duke u

  përmbushur, në mënyrë që studentët tanë të marrin më të mirën në përvojën e jetës

  studentore, si në arsim dhe në aktivitete tjera jashtë shkollore.

  U zgjodh Kryesia e Unionit studentor RSSU

  Përmes votimit online, studentët e Kolegjit Riinvest kanë zgjedhur Kryesinë e Unionit Studentor,

  e përbërë nga pesë anëtarë. Anëtarët e kësaj kryesie: Lindita Vrajolli, kryetare; Bleona Foniqi,

  nënkryetare; Tringa Nika, nënkryetare; Lekë Shehu, sekretar; Jeta Radoniqi, financiere; janë

  shprehur të gatshëm të marrin përgjegjësi dhe të punojnë për Unionin Studentor në mënyrë që

  të përfaqesojnë interesat e studentëve më së miri. Kryesia do të punojë të promovojë aktivitete

  të shumta edukative, sociale, kulturore, sportive, poashtu të formoje klube studentesh.

  Kryesia do të angazhohet në mbledhjen dhe mbikeqyrjen e fondeve të cilat do të përdoren

  vetëm për aktivitet dhe planet e RSSU.

  Anëtarët e RSSU-së:

  Lindita Vrajolli - Kryetare
  Kolegji Riinvest, viti i dytë, Banka, Financa dhe Kontabilitet

  Bleona Foniqi – Nenkryetare
  Staffordshire University, viti i dytë, Business Management and Enterprise

  Tringa Nika – Nenkryetare
  Staffordshire University, viti i dytë, Business Management and Enterprise

  Lekë Shehu – Sekretar
  Kolegji Riinvest, viti i tretë, Shkenca Kompjuterike

  Jeta Radoniqi – Financiere
  Staffordshire University, viti i dytë, Business Management and Enterprise

KONTAKTI

Rr. Lidhja e Prizrenit, nr. 56

10000 Prishtinë, Republika e Kosovës

www.riinvest.net / info@riinvest.net

tel : 038 224 322